Traagheidsmoment van de doorsnede (NL)

Het traagheidsmoment van de doorsnede geeft de weerstand tegen doorbuiging aan van een bepaalde doorsnede van een profiel of balk. Andere (meer) correcte benamingen zijn ook wel oppervlaktetraagheidsmoment of kwadratisch oppervlaktemoment waarvan de laatste nog het meest inzicht geeft over de eenheid ervan, namelijk lengte tot de vierde macht (m4).

Het traagheidsmoment van de doorsnede is onafhankelijk van materiaal en omgeving en wordt puur uit geometrisch waarden van het element bepaald. Dat wil zeggen vorm, lengte en breedte. De uitkomst van de berekening kan gebruikt worden om de reactie van een element op een bepaalde belasting te bepalen. Veelal betreft dat een vorm van doorbuiging. De calculatoren op deze website gaan ervan uit dat het element altijd buigt om zijn neutrale lijn welke zich bevindt in het zwaartekracht centrum van de doorsnede.

Een naaste verwante is het weerstandsmoment, gebruikt voor het bepalen van spanning of stress. Hierbij wordt het traagheidsmoment van de doorsnede gedeeld door de uiterste vezelafstand gezien vanuit de neutrale lijn. Het polair traagheidsmoment van de doorsnede wordt bepaald uit de zelfde geometrische input en wordt gebruikt in torsie berekeningen.

Veel voorkomend is dat het oppervlaktetraagheidsmoment wordt verward met het massatraagheidsmoment dat een indicatie van de weerstand tegen versnelling van een object.